Ανακοινώσεις συλλόγου γονέων

Κατά την τακτική γενική συνέλευση, η οποία πραγματοποιήθηκε την Κυριακή,  17 Απριλίου 2016, εξελέγη το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Γονέων & Κηδεμόνων του Δ.Σ. &  Νηπ/γείου Στενημάχου. Ο Σύλλογος Διδασκόντων & οι μαθητές/τριες του σχολείου μας συγχαίρουν τα νέα μέλη και εύχονται καλή θητεία στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο.

Η Σχολή Γονέων του ν. Ημαθίας που εποπτεύεται από τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων υλοποιεί δωρεάν  στην περιφέρειά μας εκπαιδευτικά βιωματικά σεμινάρια 4 ωρών με θέμα ?Πρόληψη ενδοσχολικής βίας?.

Στο σχολείο μας το εν λόγω σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη, στις 19 Μαΐου στις 5:30μ.μ.

Το σεμινάριο περιλαμβάνει την εκπαίδευση με βιωματικές ασκήσεις καθώς και την ενημέρωση  σχετικά με την πρόληψη ενδοσχολικής βίας, από έμπειρο εξειδικευμένο ψυχολόγο.

Στο σχολείο μας λειτουργεί Σχολή Γονέων από την Πέμπτη  5 Μαρτίου 2015.

Το Πρόγραμμα που πρραγματοποιείται είναι: Σύγχρονη οικογένεια και είναι διάρκειας 25 ωρών.

Υπέυθυνη ψυχολόγος είναι η κ. Νάντση Αθηνά.

Σύμωνα με την ενημέρωση που είχαμε από τον Δρ. Ιωάννη Βελιτσιάνο, υπεύθυνο Εκπαίδευσης Ν. Ημαθίας η Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης δια του Ιδρύματος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτωνέθεσε και για τη φετινή χρονιά σε λειτουργία σε όλους τους νομούς της χώρας Σχολές Γονέων. Στο των Σχολών Γονέων, αναπτύσσονται 5 εκπαιδευτικά προγράμματα.

Το εν λόγω έργο εντάσσεται στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε (Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων με τίτλο Πράξεων «Σχολές Γονέων ΑΠ7, ΑΠ8 και ΑΠ9» και συγχρηματοδοτείται από το Ε.Κ. (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και το Ελληνικό Δημόσιο.

Τα προγράμματα που παρέχονται στις Σχολές Γονέων είναι τα εξής:

1. Σύγχρονη οικογένεια, διάρκειας 50 ωρών

2. Σύνδεση σχολείου-οικογένειας, διάρκειας 50 ωρών

3. Αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου των παιδιών σε άτυπα περιβάλλοντα μάθησης, διάρκειας 25 ωρών

4. Συμβουλευτική σε εξειδικευμένα θέματα, διάρκειας 25 ωρών. Η εκπαιδευτική διαδικασία έχει ως στόχο την ενεργό συμμετοχή των εκπαιδευομένων, σύμφωνα με τις αρχές εκπαίδευσης ενηλίκων (θεωρητικό μέρος, συζήτηση/ανταλλαγή απόψεων και βιωματικές ασκήσεις) και παρέχεται από εξειδικευμένους επιστήμονες).

5. Συμβουλευτική σε ευάλωτες κοινωνικά ομάδες, διάρκειας 25 ωρών

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε γονείς παιδιών όλων των ηλικιών, κάθε εθνικής προέλευσης, ηλικίας και μόρφωσης, σε μελλοντικούς γονείς, γονείς ατόμων με ειδικές ανάγκες, εκπαιδευτικούς, ενήλικες τρίτης ηλικίας, ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.

Οι βασικές θεματικές ενότητες που αναπτύσσονται στα τμήματα των παραπάνω προγραμμάτων είναι:

 • Δομή και λειτουργία της ελληνικής οικογένειας
 • Προσαρμογή του παιδιού στο σχολείο
 • Υγεία και  ασφάλεια στο χώρο της οικίας, του σχολείου και χώρων παιδικής αναψυχής. Εξάρτηση από καπνό, αλκοόλ, ναρκωτικά .
 • Οδική συμπεριφορά και ασφάλεια
 • Θέματα διατροφής .
 • Σημασία της σωματικής άσκησης Υγεία και ασφάλεια στο χώρο εργασίας.
 • Σεξουαλική Αγωγή .
 • Τρίτη ηλικία και οικογένεια .
 • Διαχείριση ελεύθερου χρόνου .
 • Χρήση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών Επαγγελματικός Προσανατολισμός Κατανάλωση και Διαφήμιση.
 • Οικογενειακός Προϋπολογισμός .
 • Συνεργασία εκπαιδευτικού-γονέων- παιδιού .
 • Εκπαιδευτικοί, οικογένεια και διάγνωση κλίσεων
 • Προώθηση της ισότητας των φύλων .
 • Προβλήματα συμπεριφοράς μαθητών/τριών .
 • Συνεργασία γονέων-μεταναστών.
 • Ψυχολογική Υποστήριξη Αγωγή Υγείας.
 • Συμβουλευτική Γονέων Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες .
 • Στερεότυπα και διακρίσεις στην οικογένεια .
 • Οι βασικές θεματικές ενότητες που αναπτύσσονται στα τμήματα των παραπάνω προγραμμάτων είναι:
  • Δομή και λειτουργία της ελληνικής οικογένειας
  • Προσαρμογή του παιδιού στο σχολείο
  • Υγεία και  ασφάλεια στο χώρο της οικίας, του σχολείου και χώρων παιδικής αναψυχής. Εξάρτηση από καπνό, αλκοόλ, ναρκωτικά .
  • Οδική συμπεριφορά και ασφάλεια
  • Θέματα διατροφής .
  • Σημασία της σωματικής άσκησης Υγεία και ασφάλεια στο χώρο εργασίας.
  • Σεξουαλική Αγωγή .
  • Τρίτη ηλικία και οικογένεια .
  • Διαχείριση ελεύθερου χρόνου .
  • Χρήση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών Επαγγελματικός Προσανατολισμός Κατανάλωση και Διαφήμιση.
  • Οικογενειακός Προϋπολογισμός .
  • Συνεργασία εκπαιδευτικού-γονέων- παιδιού .
  • Εκπαιδευτικοί, οικογένεια και διάγνωση κλίσεων
  • Προώθηση της ισότητας των φύλων .
  • Προβλήματα συμπεριφοράς μαθητών/τριών .
  • Συνεργασία γονέων-μεταναστών.
  • Ψυχολογική Υποστήριξη Αγωγή Υγείας.
  • Συμβουλευτική Γονέων Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες .
  • Στερεότυπα και διακρίσεις στην οικογένεια .Αναλυτικότερα το έργο στοχεύει στο να :Βελτιωθεί η επικοινωνία στην οικογένεια.Προαχθούν οι γνώσεις των γονέων σχετικά με τις ψυχικές, κοινωνικές, πνευματικές και άλλες ανάγκες των παιδιών σε κάθε στάδιο ανάπτυξης τους. Αναπτυχθούν δεξιότητες για την έγκαιρη διάγνωση και αντιμετώπιση δύσκολων συμπεριφορών των παιδιών τους.Ενθαρρυνθεί η συμμετοχή των γονέων στις σχολικές δραστηριότητες και να υποστηριχθεί συνεργασία τους με τους/τις εκπαιδευτικούς.Αποκτηθούν συγκεκριμένες ικανότητες προκειμένου οι γονείς να μπορούν να  βοηθήσουν τα παιδιά τους να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις του νηπιαγωγείου,  δημοτικού,  γυμνασίου και  λυκείου.

   Ενημερωθούν οι γονείς σε θέματα υγείας των ίδιων και των παιδιών τους. Ενημερωθούν οι γονείς για τους τρόπους σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης ανάλογα με την ηλικία των παιδιών τους.

   Γίνει κατανοητή η θέση των ατόμων τρίτης ηλικίας στην κοινωνία, την οικογένεια και τα κοινά.

   Γίνει ενημέρωση των γονέων για τους τρόπους προφύλαξης των παιδιών από την χρήση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών και να προταθούν τρόποι παιδαγωγικής και λελογισμένης χρήσης τους.

   Βελτιωθεί η διαχείριση του οικογενειακού προγραμματισμού Παρασχεθεί συμβουλευτική υποστήριξη και αγωγή υγείας στις οικογένειες των ευάλωτων κοινωνικά ομάδων.

   Ενημερωθούν και να υποστηριχθούν ψυχολογικά γονείς ατόμων με ειδικές ανάγκες.