Την Τρίτη 8 Νοεμβρίου 2016. το σχολείο μας επισκέφθηκε τον Αστικό Μη Κερδοσκοπικό Οργανισμό  Robot set go στον  Τρίλοφο του Δήμου Θέρμης.

Βασικός συνεργάτης  είναι η Ακαδημία Ρομποτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας η οποία πιστοποιεί με έγγραφο της την επιστημονική καθοδήγηση , την επίβλεψη και τον έλεγχο για τις συνθήκες Εκπαιδευτικής και Τεχνολογικής υλοποίησης του Οργανισμού.

Το παιχνίδι είναι ένα μέσο το οποίο επιδρά θετικά στην ολοκληρωμένη εξέλιξη των παιδιών. Είναι γνωστό ότι μέσα από αυτό τα παιδιά αποκτούν κοινωνικές δεξιότητες, όπως η επιτυχής επίλυση καθημερινών προβλημάτων, δεξιότητες επικοινωνίας με συνομήλικους, ικανότητα αυτορρύθμισης της συμπεριφοράς τους καθώς και έλεγχο των συναισθημάτων τους.

Ως γνωστόν η Ρομποτική αποτελεί ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της Παγκόσμιας Εκπαιδευτικής δραστηριότητας. Τα παιδιά όταν σχεδιάζουν,  κατασκευάζουν και προγραμματίζουν ρομπότ έχουν την ευκαιρία να μάθουν παίζοντας και να αναπτύξουν δεξιότητες σε τομείς όπως τα μαθηματικά , η φυσική , η τεχνολογία , η τέχνη, το περιβάλλον, η κοινωνία κ.ά.

Ακόμα η Εκπαιδευτική Ρομποτική έχει θετικές επιπτώσεις εκτός από το γνωστικό τομέα , στον συναισθηματικό και στον κοινωνικό.

Comments are closed.