ΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΜΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2016-2017

 

Συμπλήρωση ωραρίου:  Μιχαηλίδου Ευγενία- Διευθύντρια

Α’ Τάξη:Παπαθεοδώρου Μαρία

Β’ Τάξη: Πατοπούλου Ελένη

Γ΄-Δ΄Τάξεις:Καζελίδου Αντωνία

Ε’-ΣΤ’ Τάξεις: Γρηγορίου Ανδρονίκη

Αγγλικά:Παπακωνσταντίνου Ελευθερία Α’, Β’, Ε’-ΣΤ’ τάξεις

Αγγλικά:Γκότσης Γρηγόρης  Γ΄-Δ’ τάξεις, ολοήμερο

Γυμναστική: Τσιάτσιος Χρήστος Γ’-Δ’,  Ε’-ΣΤ’ τάξεις, ολοήμερο

Γυμναστική:Χριστοδούλου Αναστάσιος Α’, Β’ τάξεις

Γερμανικά:Καραφυλλίδου Νικολέτα ΣΤ’ τάξη

Γαλλικά:Νάτσιου-Βαρτζοπούλου Ευφημία Ε’ τάξη

Τ.Π.Ε.:Προύσαλης Κωνσταντίνος Α’, Β’, Γ’-Δ’, Ε’-ΣΤ’ τάξεις, ολοήμερο

 

 

 

 

ΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΜΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2015-2016

 

Β’ Τάξη: Δέλιος Βασίλειος-Αναπληρωτής Διευθυντής

Α’ Τάξη: Πατοπούλου Ελένη

Γ΄-Δ΄Τάξεις: Μιχαηλίδου Ευγενία- Διευθύντρια

Ε’-ΣΤ’ Τάξεις: Παπαθεοδώρου Μαρία

Αγγλικά: Ξανθοπούλου Κυριακή

Γυμναστική: Μπακαλιού Αικατερίνη

Συμπλήρωση ωραρίου: Κουμπατή Μαγδαληνή

 

 

 

 

 

 

 

 

ΟΙ ΕΚΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΜΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2013 -2014

A΄ ΤΑΞΗ: Πατοπούλου Ελένη
Β΄ ΤΑΞΗ: Μιχαηλίδου Ευγενία – Διευθύντρια
Γ΄/Δ΄ ΤΑΞΕΙΣ: Δέλιος Βασίλειος – Αναπληρωτής Διευθυντής
Ε΄/Στ΄ ΤΑΞΕΙΣ: Δημητράκη Ουρανία
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ: Σουρμελίδου Αγγελική
ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ: Κυρκοπούλου Δόμνα
ΑΓΓΛΙΚΑ: Δαγκλή Σοφία

 

 

 

ΟΙ ΕΚΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΜΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2012 -2013

A΄ ΤΑΞΗ: Πατοπούλου Ελένη
Β΄ ΤΑΞΗ: Μιχαηλίδου Ευγενία – Διευθύντρια
Γ΄/Δ΄ ΤΑΞΕΙΣ: Δέλιος Βασίλειος – Αναπληρωτής Διευθυντής
Ε΄/Στ΄ ΤΑΞΕΙΣ: Ξουλίδης Δημήτριος
ΕΜΙΣΧΥΤΙΚΗ ΔΙΔ. / ΣΥΜΠΛ. ΩΡΑΡΙΟΥ: Μουτσικάπα Αικατερίνη
ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ: Μπόλας Αντώνιος
ΑΓΓΛΙΚΑ: Κασινάκη Αθηνά

 

 

 

 

ΟΙ ΕΚΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΜΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2011-2012

A΄ ΤΑΞΗ: Πατοπούλου Ελένη
Β΄ ΤΑΞΗ: Μιχαηλίδου Ευγενία – Διευθύντρια
Γ΄/Δ΄ ΤΑΞΕΙΣ: Δέλιος Βασίλειος
Ε΄/Στ΄ ΤΑΞΕΙΣ: Τσιάνου Ζωή
ΕΜΙΣΧΥΤΙΚΗ ΔΙΔ. / ΣΥΜΠΛ. ΩΡΑΡΙΟΥ: Παπαδίνα Πετρούλα

ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ: Μπόλας Αντώνιος
ΑΓΓΛΙΚΑ: Θεοδωρίδου Μαρία