ΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΜΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2018-2019

 

Διευθυντής: Κουρούκλης Διονύσιος

Α’ ΤάξηΚουρούκλης Διονύσιος

Β’ Τάξη:Πατοπούλου Ελένη

Γ΄-Δ΄Τάξεις:Καζελίδου Αντωνία

Ε’-ΣΤ’ Τάξεις:Δημητρίου Γεώργιος

Ολοήμερο/Συμπλήρωση ωραρίου:

Αγγλικά:Παπακωνσταντίνου Ελευθερία Α’, Β’, Γ’-Δ, Ε’-ΣΤ’ τάξεις

Γυμναστική:

Γερμανικά: ΣΤ’ τάξη

Τ.Π.Ε.:

Εικαστικά:Αναγνωστάκη Άρτεμις Α’, Β’, Γ’-Δ’

 

 

ΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΜΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2017-2018

 

Διευθυντής: Κουρούκλης Διονύσιος

Α’ Τάξη:Μπαντή Ευθυμία

Β’ Τάξη:Παπαθεοδώρου Μαρία

Γ΄-Δ΄Τάξεις:Καζελίδου Αντωνία

Ε’-ΣΤ’ Τάξεις: Κουρούκλης Διονύσιος

Ολοήμερο/Συμπλήρωση ωραρίου:Πατοπούλου Ελένη

Αγγλικά:Παπακωνσταντίνου Ελευθερία Α’, Β’, Γ’-Δ, Ε’-ΣΤ’ τάξεις

Γυμναστική:Κλημεντίδης Αντώνης

Γερμανικά:Καραφυλλίδου Νικολέτα ΣΤ’ τάξη

Τ.Π.Ε.:Καβούκης Παναγιώτης

Εικαστικά:Αναγνωστάκη Άρτεμις Α’, Β’, Γ’-Δ’, Ε’-ΣΤ’ τάξεις

 

 

 

ΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΜΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2015-2016

 

Β’ Τάξη: Δέλιος Βασίλειος-Αναπληρωτής Διευθυντής

Α’ Τάξη: Πατοπούλου Ελένη

Γ΄-Δ΄Τάξεις: Μιχαηλίδου Ευγενία- Διευθύντρια

Ε’-ΣΤ’ Τάξεις: Παπαθεοδώρου Μαρία

Αγγλικά: Ξανθοπούλου Κυριακή

Γυμναστική: Μπακαλιού Αικατερίνη

Συμπλήρωση ωραρίου: Κουμπατή Μαγδαληνή

 

 

 

 

 

 

 

 

ΟΙ ΕΚΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΜΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2013 -2014

A΄ ΤΑΞΗ: Πατοπούλου Ελένη
Β΄ ΤΑΞΗ: Μιχαηλίδου Ευγενία – Διευθύντρια
Γ΄/Δ΄ ΤΑΞΕΙΣ: Δέλιος Βασίλειος – Αναπληρωτής Διευθυντής
Ε΄/Στ΄ ΤΑΞΕΙΣ: Δημητράκη Ουρανία
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ: Σουρμελίδου Αγγελική
ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ: Κυρκοπούλου Δόμνα
ΑΓΓΛΙΚΑ: Δαγκλή Σοφία

 

 

 

ΟΙ ΕΚΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΜΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2012 -2013

A΄ ΤΑΞΗ: Πατοπούλου Ελένη
Β΄ ΤΑΞΗ: Μιχαηλίδου Ευγενία – Διευθύντρια
Γ΄/Δ΄ ΤΑΞΕΙΣ: Δέλιος Βασίλειος – Αναπληρωτής Διευθυντής
Ε΄/Στ΄ ΤΑΞΕΙΣ: Ξουλίδης Δημήτριος
ΕΜΙΣΧΥΤΙΚΗ ΔΙΔ. / ΣΥΜΠΛ. ΩΡΑΡΙΟΥ: Μουτσικάπα Αικατερίνη
ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ: Μπόλας Αντώνιος
ΑΓΓΛΙΚΑ: Κασινάκη Αθηνά

 

 

 

 

ΟΙ ΕΚΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΜΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2011-2012

A΄ ΤΑΞΗ: Πατοπούλου Ελένη
Β΄ ΤΑΞΗ: Μιχαηλίδου Ευγενία – Διευθύντρια
Γ΄/Δ΄ ΤΑΞΕΙΣ: Δέλιος Βασίλειος
Ε΄/Στ΄ ΤΑΞΕΙΣ: Τσιάνου Ζωή
ΕΜΙΣΧΥΤΙΚΗ ΔΙΔ. / ΣΥΜΠΛ. ΩΡΑΡΙΟΥ: Παπαδίνα Πετρούλα

ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ: Μπόλας Αντώνιος
ΑΓΓΛΙΚΑ: Θεοδωρίδου Μαρία