4/Θ Δημοτικό Σχολείο Στενημάχου

  

 

Ως τώρα έχουμε καταγράψει 1 διαφορετικούς τίτλους βιβλίων και συνολικά 1  βιβλία.Η προσπάθειά μας συνεχίζεται..

 Τα μέλη της βιβλιοθήκης μας είναι ήδη 1 κι αυξάνονται συνεχώς. Η παρέα μας γίνεται διαρκώς μεγαλύτερη..